English
Israeli
Montenegro
 
תרבות:

היות ומונטנגרו בחלקה ים- תיכונית ובחלקה בבלקן, היא נהנית מהשפעות תרבותיות מגוונות מאגן הים התיכון וממרכז ומזרח אירופה.

מורשתה ההיסטורית והתרבותית של מונטנגו, אשר קיימת כבר למעלה מ- 1000 שנים, מורגשת היטב בכל פינה ובכל אחד מהאיזורים במדינה.

אתרי תרבות וציוני דרך בעלי זיקה היסטורית מפוזרים בכל הערים הישנות המושפעות מסגנון ארכיטקטוני ביזנטי שנותן את חותמו בפנים הארץ ומנזרים בסגנון ימי הביניים, מעוטרים באלפי מטרים של ציורי קיר על קירותיהם.

אחד המימדים החשובים ביותר בתרבות המונטנגרית הוא האידאל האתי " אנושיות ואצילות", אשר מקורו מהיסטוריה ארוכה של לוחמים מונטנגריים.

אידאל זה שואב את תוכנו מאבירות ומדבר על סגולות ויושרה אשר אדם השואף לקבל את כבוד הסובבים לו חייב לשאת.

אמנם אידאל זה עתיק יומין אך עדיין מושרש היטב בתרבות המונטנגרית אך מכיוון שאינו מובן לחלוטין ע"י עמי הדרום – סלאביים אחרים הוא לעיתים, עקב חוסר ידע והבנה, גורם אצלם לבלבול.