English
Israeli
Montenegro
 
קונסול כבוד - מר נמרוד רינות :

יו"ר ובעל מניות של פרימיום (פי.אי.אייץ) אחזקות

מר נימרוד רינות מכהן כיום כיו"ר ובעל מניות בחברת האחזקות פרימיום פי.אי.אייץ . בנוסף הינו יו"ר הדיקרטריון של קבוצת Central European Estates (CEE) שהינה חברת בת של פרימיום אחזקות.

מר רינות נחשב לאיש עסקים מוערך בישראל שהתמקד בעיקר בתחום הנדל"ן בלונדון ובישראל לפני שייסד את קבוצת CEE ב-2001.

בשנים האחרונות נמרוד רינות מוביל את הפיתוח העיסקי של קבוצת פרימיום והוא אחראי על הפרופליו המגוון של החברה בתחומי הפעילות השונים

כחלק מפעילותו הענפה של מר רינות בתחום של המסחר והנדל"ן ברחבי מרכז ומזרח אירופה, הוא עבד בשקדנות בשנים האחרונות כדי לקדם ולהקים מערכת קשרים עם גופים בעלי חשיבות במונטנגרו. רינות רואה במונטנגרו מדינה השופעת בהזדמנויות עסקיות, כר דשא נרחב לפיתוח ולהקמת פרויקטים וכן מר רינות מוצא כי מונטנגרו נמצאת בשלביו הראשונים של פיתוח מאסיבי וכי הזדמנויות רבות ממתינות במדינה מדהימה זו. הוא שואף לפתח ולסייע לחברות ואנשים הן במונטנגרו והן בישראל ע"י יישום יחסים עסקיים פוריים בתחומים שונים.

נמרוד רינות נשוי לשירלי ולהם שלושה ילדים: דן (20) ניר (17) ורון (12).