English
Israeli
Montenegro
 
השקעות זרות:

גורמים חשובים להשקעות זרות במונטנגרו:

יציבות פוליטית

יציבות מקרו-כלכלית

רמת איטגרציה אירו-אטלנטית שהושגה (איחוד אירופי ונאט"ו)

מדיניות מס שקופה ויעילה

מערכת בנקאות תקינה (עברה רפורמה)

הקמת עסק פשוטה ומהירה

חקיקה מעודדת השקעות זרות

מערכת סחר חוץ חופשית (ע"פ ארגון הסחר העולמי)

סביבה שמורה

סביבת עסקים והשקעות זרות באיכות גבוהה- יעד ממשלתי

סביבה כלכלית עדיפה