English
Israeli
Montenegro
 
מידע בנושא אשרה:

אזרחי ישראל יכולים להכנס ולשהות בשטח מדינת מונטנגרו לתקופה של עד 90 יום ויכולים לעבור במונטנגרו (טרנזיט) על בסיס מסמך נסיעה בתוקף.בנוסף יכולים לעבור ללא אשרת כניסה בכל הגבולות של המדינות השכנות.

מידע בנושא אשרת כניסה לישראל:

כל המבקרים לישראל להחזיק דרכון בתוקף של לפחות 6 חודשים מיום כניסתם למדינה. מבקרים זכאים להישאר בישראל לתקופה של עד 3 חודשים מיום הגעתם, בכפוף לתנאי האשרה שהונפקה להם.

מבקרים המעוניינים להגיע לישראל נדרשים להגיש לנציגות הישראלית הקרובה ביותר

(שגרירות ישראל בבלגרד 381-11-3672400/401/402+שעות פעילות: בימי שני עד שישי 10:00-12:00 www.belgrade.mfa.gov.ila) טופס בקשת אשרה מלא, בצירוף תמונה ומסמכי נסיעה.

המסמכים שיש להציג בבקשת האשרה הם :

אשרת תייר:

* דרכון בתוקף של 6 חודשים לפחות

* טופס בקשת אשרה מלא וחתום

* 2 תמונות פספורט בגודל2" x 2" 

* הוכחת יכולת כלכלית מספקת

* כרטיסי טיסה או לוח טיסות מאושר

אשרת עסקים:

* דרכון בתוקף של 6 חודשים לפחות

* טופס בקשת אשרה מלא וחתום

* 2 תמונות פספורט בגודל 2" x 2" 

* מכתב מהחברה השולחת המציין את מטרת ומשך הביקור

* מכתב הזמנה מהחברה המארחת בישראל

* כרטיסי טיסה או לוח טיסות מאושר

ניתן להאריך את האשרה (בתשלום אגרה) במשרד הפנים בכתובות הבאות:

ירושלים- רחוב הילל-02-629472624

תל אביב - דרך מנחתם בגין 125 -03-5193305

חיפה – רחוב פל ים-04-863333315

אילת- רחוב <>התמרים מרכז העיר קומה שניה-08-6381333

טבריה – זאכי אלחדיף 23 - 04-6729111

נתב"ג- 03-9774200/1/2