English
Israeli
Montenegro
 
O zastavi:

Zastava Crne Gore proglašena13.jula 2004.godine, crvene je boje sa zlatnim okvirom i sa grbom Crne Gore u sredini - koji predstavlja dvoglavog orla u borbi, simbolišući jedinstvo crkve i države.