English
Israeli
Montenegro
 
O CRNOJ GORI:

Bogata i drevna istorija crnogorske države datira još od prije hiljadu godina, unazad do 9.vijeka i Vizantijskog doba. Nakon promjene kraljevskih dinastija, dobijanja autonomije u okviru Osmanlijskog carstva, nakon što je bila dio raznih inkarnacija Jugoslavije, Crna Gora je proglasila svoju nezavisnost 3.juna 2006 nakon referenduma održanog samo 2 nedelje ranije, 21.maja. Iako pokriva teritoriju od samo 14.000 km2, na kojoj živi populacija od oko 700.000 stanovnika, Crna Gora se smatra jednim od najljepših bisera Evrope.

Visoki planinski vrhovi, duboki zalivi i guste netaknute šume koje se nalaze odmah uz dinamične i uzbudljive primorske krajeve – predstavlja primamljiv i prelijep prizor.

Crna Gora nudi dosta mogućnosti i velikih potencijala za turizam i srodne ekonomske investicije.

Njen poreski režim koji je najkonkurentniji (poreska stopa na dobit od 9%) uzajamno je povezan sa već povoljnim ambijentom za poslovne operacije u Crnoj Gori, i nudi niska poreska opterećenja, sa ciljem da maksimizuje operativni profit kompanija i podstakne investicije u različite oblasti poslovanja.