English
Israeli
Montenegro
 
Zahtjev za vizu:

Državljani Izraela mogu ući i ostati na teritoriji Crne Gore do 90 dana, a mogu biti i u tranzitu na osnovu validnih putničkih dokumenata. Takođe oni mogu ulaziti u Crnu Goru, bez viza i iz susjednih zemalja.

Informacije o vizi za ulazak u Izrael:

Svi posjetioci koji žele da idu u Izrael moraju imati pasoš koji je važeći još najmanje šest mjeseci od dana kada uđu u zemlju. Posjetiocima je dozvoljeno da ostanu u Izraelu do tri mjeseca od datuma njihovog dolaska, u skladu sa uslovima izdate vize.

Oni koji žele da posjete Izrael dužni su da najbližem izraelskom predstavništvu (Izraelska ambasada u Beogradu, +381-11-3672400/401/402, radno vrijeme: ponedeljak-petak, 10:00-12:00h, www.belgrade.mfa.gov.ila) dostave popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje vize, sa fotografijom i putničkim dokumentom.

Detaljnije informacije o procesu izdavanja vize mogu se naći kod lokalnog predstavništva Izraela.

Potrebna dokumentacija za predaju zahtjeva za izdavanje vize je:

Turistička viza

* Važeći pasoš, koji važi još najmanje šest mjeseci;

* Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva za izdavanje vize;

* 2 slike, veličine slike za pasoš (veličina 2" x 2");

* Dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima;

* Povratna karta ili potvrda o planu puta.

Poslovna viza

* Važeći pasoš, koji važi još najmanje šest mjeseci;

* Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva za izdavanje vize;

* 2 slike, veličine slike za pasoš (veličina 2" x 2");

* Pismo od kompanije u kome se navodi svrha i dužina

  putovanja i garancija za sve troškove podnosioca

  zahtjeva za vrijeme planiranog boravka u Izraelu;

* Pozivno pismo od kompanije domaćina u Izraelu;

* Povratna karta ili potvrda o planu puta.

Viza može biti produžena (uz neophodno plaćanje nadoknade) kod Ministarstva unutrašnjih poslova na sljedećim adresama:

Jerusalim – 24 Hilell Street 02-6294726

Tel Aviv – 125 Menachem Begin Street 03-5193305

Haifa – 15 Pal-Yam 04-8633333

Eilat – Ha-Tamarim ulica, centar grada, 2.sprat 08-6381333

Tiberias – 23 Zaki Elkhadif 04-6729111

Ben-Gurion Aerodrom – 03-9774200/1/2